Đồng hồ nhiệt độ Wise tiếp điểm điện Model T530 series

Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ (Nhiệt kế) Wise Model T531(H), T532(H/L), T533(L), T534(H/HH), T535(L/LL), T536(H/L) loại tiếp xúc được lắp đặt có thêm tiếp điểm điện. Tiếp điểm điện này có tác dụng đóng hoặc mở để báo động nhiệt độ hệ thống thấp hoặc cao.

Hỗ trợ trực tuyến