Đồng hồ nhiệt độ Wise tiếp điểm điện Model T510

Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Wise tiếp điểm điện Model T511(H), T512(H/L), T513(L), T514(H/HH), T515(L/LL) là dòng nhiệt kế công tắc chỉ thị nhiệt độ tích hợp bộ chỉ thị và công tắc vi mô.

Hỗ trợ trực tuyến