Đồng hồ nhiệt độ Wise có tiếp điểm điện Model T750 series

Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise có tiếp điểm điện Model T751(H), T752(HL), T753(L), T754(HHH) là dòng nhiệt kế chỉ thị nhiệt độ ngay trên mặt hiển thị, và được tích hợp thêm tính năng công tắc kèm tiếp điểm.

Hỗ trợ trực tuyến