Đồng hồ nhiệt độ Wise có tiếp điểm điện Model T720 Series

Liên hệ

Nhiệt kế đọc trực tiếp, vỏ nhôm, loại tiếp điểm điện

Model : T721(H), T722(H/L), T723(L), T724(H/HH)

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise có tiếp điểm điện.

Hỗ trợ trực tuyến